• Pri ponudnikih pelet prihaja do zlorabe logotipa evropskega standarda ENplus. Peleti, ki so narejeni po standardu ENplus imajo na vreči odtisnjen logo ENplus, pod katerim se nahaja tudi ID države proizvajalca oz. prodajalca pelet.

     

    Ponudniki pogosto zavajajo potrošnike z besedno zvezo ” ustreza kakovosti ENplus” in pri tem uporabijo logotip ENplus ter tako pridobijo zaupanje stranke. Peleti, ki nimajo pridobljenega certifikata ENplus ponavadi ne dosegajo zahtevane kakovosti!

    Zato od ponudnika vedno zahtevajte certifikat kakovosti za posamezne pelete ob katerih se pojavi logotip ENplus.

Call Now Button