• Gozdarski inštitut je na spletni strani S4Q.si http://www.s4q.si/kakovost-pelet-na-slo-trgu-2015, obširneje predstavil rezultate testa pelet, ki so jo opravili v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije.

    V raziskavi podrobneje predstavijo standarde (SIST EN ISO 17225 in SIST EN 14961), ki veljajo na tem področju ter pomembnejše kazalnike kakovosti (vsebnost vode, delež pepela, mehansko obstojnost in gostoto nasutja). Skupaj s slovenskim trgom so analizirali tudi pelete za češki in švedski trg. Kakovost pelet je izražena v odstotkih.

    Analiza je pokazala, da kakovost pelet na slovenskem trgu (v povprečju 44 odstotkov), v primerjavi s švedskim (70 odstotkov) in češkim trgom (66 odstotkov), slaba!Rezultati_analize_2015_large(1)

Call Now Button